Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

vítáme Vás v internetovém obchodě mikroskopy-arsenal.cz. Prosím, seznamte se před nákupem s našimi obchodními podmínkami, kde jsou uvedeny všechny důležité informace, které potřebujete, abyste věděli, jak postupovat při nákupu v našem elektronickém obchodě.

Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.mikroskopy-arsenal.cz je obchodní společnost ARSENAL s. r. o. se sídlem Na Zámkách 53/45, 181 00 Praha 8, IČ 49359312, DIČ CZ49359312.

I. Všeobecná ustanovení

 • Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě provozovaném na adrese www.mikroskopy-arsenal.cz.
 • Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si objedná vybrané zboží.
 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím. Objednávka, odeslaná zákazníkem (spotřebitelem) je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzovacího e-mailu prodávajícím na e-mailovou adresu zákazníka (spotřebitele). Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

II. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Dodavatel/Prodávající – je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatelský subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelských subjektů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazník (kupující) - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba - nepodnikatel, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Nakupuje jako soukromá osoba.
 • Zákazník (kupující) - nikoli spotřebitel- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Nakupuje jako firma (právnická osoba) nebo podnikatel (fyzická osoba) na IČ.
 • Zákazník (kupující) – zahrnuje jak zákazníky (kupující) – spotřebitele, dle bodu II.3., tak zákazníky (kupující) – nikoli spotřebitele, dle bodu II.4.
 • Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem kupujícímu (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvím potvrzovacího e-mailu). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Reklamace - je uplatnění rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady.
 • Spotřební zboží (zboží) – je zboží zakoupené spotřebitelem.

III. Předmět uzavírané kupní smlouvy

Prodávající nabízí zákazníkům zboží ve svém oddělení internetového obchodu provozovaného společností ARSENAL s.r.o. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a náklady na balné a dopravu zboží. 

IV. Kupní cena a platební podmínky

U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena včetně daně z přidané hodnoty v aktuálně platné sazbě pro daný druh zboží. V ceně zboží jsou, kromě daně z přidané hodnoty a poplatku za elektroodpad, zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a příslušné  daně z přidané hodnoty, určené z ceny zboží. Kupující má právo koupit zboží za částku, která byla uvedena jako nabídková cena k okamžiku, kdy kupující odeslal objednávku na předmětné zboží.

Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží. Požadovaný způsob úhrady kupní ceny je zákazník povinen uvést v objednávce.

Při platbě předem bezhotovostním převodem z účtu obdrží zákazník v potvrzení objednávky veškeré údaje nutné pro platbu převodem na účet prodávajícího (číslo účtu, variabilní symbol, celkovou částku). Zboží bude dodáno až po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Zákazník zodpovídá za správné uvedení variabilního symbolu, který slouží jako identifikace platby. V případě nesprávného uvedení (nebo neuvedení) variabilního symbolu prodávající neodpovídá za včasné dodání zboží, a zákazník nemá nárok na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení s dodávkou.

Při platbě na dobírku prodávající dodá zboží zákazníkovi na dobírku a zákazník zboží zaplatí České poště nebo jiné dopravní společnosti při dodání zboží. Pokud je zásilka zjevně poškozená, zákazník ji od dopravní společnosti nepřevezme a je povinen ihned na místě uplatnit reklamaci přímo u České pošty nebo jiné dopravní společnosti. Pokud je zásilka na první pohled nepoškozená, zákazník ji zaplatí, převezme a je povinen zboží bez odkladu rozbalit a zkontrolovat, a případné poškození při dopravě neprodleně, nanejvýše do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky reklamovat přímo u České pošty nebo jiné příslušné dopravní společnosti, kterou si zvolil při objednání zboží a která mu zásilku doručila. Pokud zákazník uplatní reklamaci u dopravní společnosti později, bere na vědomí, že se tímto zbavuje nároku na její kladné vyřízení, a bude záviset pouze na dobré vůli dané instituce, zda reklamaci uzná, či zamítne.

Prodávající není příslušný k přijímání reklamací z důvodu poškození zboží při dopravě a veškeré takovéto reklamace zamítne.

Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit. Platné ceny jsou potvrzeny zákazníkovi prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně zákazníkovi potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje zákazníka. Jestliže zákazník se změnou uvedené ceny nesouhlasí, má právo objednávku stornovat nebo od smlouvy, pokud již byla uzavřena, odstoupit, a to do 7 dnů od jejího uzavření.

V. Výběr a objednání zboží

Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky, nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) nebo katalogové číslo zboží, které hledá.

VI. Storno objednávky

Kupující může bezplatně stornovat objednávku nejpozději do okamžiku jejího odeslání. 

VII. Dodání zboží

Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na dodací adresu uvedenou kupujícím při objednání. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i dodací list, návod k použití zakoupeného zboží v českém jazyce. Na jednom z těchto dokumentů kupující obdrží plné identifikační údaje prodávajícího. Pokud žádný z dokumentů nebude některou z uvedených informací obsahovat, je kupující povinen obratem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že takové informace v plném rozsahu obdržel.

Faktura - daňový doklad je zasílána elektronicky e-mailem po připsání platby na účet prodávajícího a spárování v účetním systému, případně po jejím obdržení na základě hotovostní platby.

Zboží se má za dodané zákazníkovi, je-li doručeno na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením celé částky, uvedené na faktuře.

ZPŮSOBY A CENY DODÁNÍ

1) Osobní odběr

Máte možnost ZDARMA převzít objednané zboží ve výdejním místě na adrese Na Strži 1194/59, 7. patro, dveře č. 23, 140 00 Praha 4 po předchozí domluvě. Zboží je pro Vás rezervováno 5 pracovních dní počínaje dnem následujícím po upozornění, že objednávka je pro Vás připravena k vyzvednutí.

2) Dopravním přepravcem

V případě, že zvolíte jako způsob dodání Balíkem, cena poštovného a balného při nákupu o celkové hodnotě do 6.000,- Kč (včetně DPH) je 180,- Kč s platbou předem, platba na dobírku je účtována s příplatkem 30 Kč.

V případě, že zvolíte jako způsob dodání do Balíkovny (pouze pro zásilky do 50 cm), cena poštovného a balného při nákupu o celkové hodnotě do 6.000,- Kč (včetně DPH) je 95,- Kč s platbou předem,  platba na dobírku je účtována s příplatkem 30 Kč.

Při nákupu o celkové hodnotě nad 6.000,- Kč včetně DPH je poštovné a balné zdarma, kromě dobírky (platí pouze pro přímé objednávky přes systém e-shopu).

Příplatek za dobírku 30 Kč je účtován vždy, nezávisle na hodnotě objednávky. 

Podrobnosti o způsobu a termínu dodání viz. níže v Dodacích podmínkách.

ZPŮSOBY PLATBY

1) V hotovosti při osobním odběru

V případě, že zvolíte osobní odběr v Praze 4, zaplatíte zboží v hotovosti při převzetí zboží po předchozí domluvě. Adresa pro osobní odběr je Na Strži 59/1194, 7. Patro, dveře č. 23, 140 00 Praha 4. Platba v hotovosti při osobním převzetí zboží je ZDARMA.

2) Dobírkou

Celkovou částku za Vámi objednané zboží zaplatíte České poště nebo jinému přepravci. Příplatek za zaslání na dobírku je 30,- Kč.

3) Platba předem na účet (bankovním převodem)

Pokud zvolíte tento způsob platby, obdržíte v e-mailu společně s potvrzením Vaší objednávky i všechny potřebné údaje pro platbu: číslo účtu včetně kódu banky, částku platby a variabilní symbol platby. Při platbě bankovním převodem uvádějte vždy jako variabilní symbol číslo Vaší objednávky.

Vaše objednávka bude vyexpedována, jakmile bude Vaše platba připsána na náš účet a spárována v našem účetním systému.

Před provedením platby se prosím ujistěte, že jste uvedli správný variabilní symbol v souladu s údajem, který jste obdrželi v e-mailu s potvrzením objednávky. V případě, že variabilní symbol neuvedete vůbec, nebo uvedete chybný variabilní symbol, nemůžeme Vaši platbu identifikovat, a proto ani vyexpedovat Vaši zásilku.

Nepřevzetí zásilky na poště nebo od jiné dopravní společnosti, kterou si zákazník zvolil při objednání zboží, se považuje za závažné porušení kupní smlouvy. V takovém případě je zákazník povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné, balné i veškeré další administrativní i jiné náklady, spojené s expedicí nevyzvednuté zásilky.

VIII. Záruka za zboží

Záruka za zboží prodávané v elektronickém obchodě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

Standardní záruční doba při prodeji zboží zákazníkovi – spotřebiteli (který nakupuje jako soukromá osoba) je 24 měsíců. Standardní záruční doba při prodeji zboží zákazníkovi – nikoli spotřebiteli (který nakupuje jako firma nebo podnikatel na IČ) je 12 měsíců. Zákazníci mají u některých druhů zboží možnost uzavřít speciální smlouvu s prodávajícím a zajistit si tak prodlouženou záruční dobu v délce až 5 let.

V případě vady zboží, na které se vztahuje záruka, se zákazník může obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků. Vady zboží není možno uplatňovat u zprostředkovatele. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky slouží pokladní doklad či faktura spolu se záručním listem nebo záruční knížkou.

Spotřebitel je povinen zkontrolovat stav zboží vč. příslušenství dle přiloženého dodacího listu bezprostředně při jeho převzetí a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do dvou dnů po převzetí zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

IX. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky, číslo účtu, na které si přeje zaslat finanční prostředky a toto odstoupení adresovat prodávajícímu na e-mail mikroskopy@arsenal.cz nebo spolu se zbožím na adresu prodávajícího viz. níže.

Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy, je povinen zboží vrátit nepoškozené, s veškerým příslušenstvím a v originálním obalu, s originálním dokladem o koupi, se záručním listem a s poskytnutým návodem na použití. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu na své náklady. Spotřebitel zašle zboží na adresu prodávajícího: Arsenal s. r. o., Na Strži 59/1194, 140 00 Praha 4, a to výhradně jako doporučenou zásilku. V případě nedodržení této povinnosti a případné ztrátě zásilky ztrácí spotřebitel nárok na vrácení peněz.

Spotřebitel také nesmí zasílat žádné zásilky na adresu prodávajícího na dobírku, veškeré takové zásilky prodávající odmítne.

Do 14 dnů ode dne převzetí zásilky a v případě, že zboží je v pořádku, kompletní včetně veškerého příslušenství, v originálním obalu a včetně všech dokumentů, vystaví prodávající ve prospěch spotřebitele Opravný daňový doklad a zašle jej na adresu spotřebitele. Spotřebitel jej potvrdí vlastnoručním podpisem a zašle zpět na adresu prodávajícího. Prodávající po obdržení řádně potvrzeného Opravného daňového dokladu převede příslušnou částku na účet spotřebitele.

Nepřevzetí zásilky na poště se nepovažuje za odstoupení spotřebitele od smlouvy, ale za závažné porušení smlouvy. V takovém případě je spotřebitel povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné, balné i veškeré další administrativní i jiné náklady, spojené s expedicí nevyzvednuté zásilky.

X. Ochrana osobních údajů

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytne takto získané osobní údaje třetím osobám, kromě dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

XI. Další ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedené adrese elektronického obchodu.

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách elektronického obchodu www.mikroskopy-arsenal.cz jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na těchto webových stránkách nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2014

Dodací podmínky

1. Zboží uvedené na stránce www.mikroskopy-arsenal.cz jako zboží SKLADEM je fyzicky na našem interním skladu a jsme schopni je v případě volby dopravy jako obchodní balík expedovat do dvou pracovních dnů.
Zboží označené jako NA VYŽÁDÁNÍ je fyzicky na skladu našeho dodavatele a v případě zájmu o toto zboží je třeba se informovat, kdy bude na našem interním skladu nebo, v případě, že si jej objednáte, Vás budeme o jeho dostupnosti informovat.
Odeslání zboží pak proběhne v závislosti na termínu dodání zboží od dodavatele. O datu odeslání a termínu dodání budete rovněž informováni elektronickou poštou.

2.  Místem dodání se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce (není-li uvedeno v poznámce jinak).

3.  Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty jako křehký Balík do ruky.  Výše poštovného se liší dle zvoleného způsobu dopravy, způsobu úhrady (dobírka apod.) a výše objednávky. U Balíku do ruky České pošty je dodání obvykle následující pracovní den po podání zásilky.

 • Balík do ruky České pošty + křehké + balné ...................................................................................... 180,- Kč
 • při objednávce nad 6.000,- (včetně DPH 21%) a dodání Českou poštou poštovné + balné ..................... zdarma (platí pouze pro přímé objednávky přes systém e-shopu)

V případě, že zvolíte jako způsob dodání Balík do ruky České pošty, cena poštovného a balného při nákupu o celkové hodnotě do 6.000,- Kč (včetně DPH 21%) je 180,- Kč. Vzhledem k tomu, že mikroskopy jsou křehké optické přístroje, a abychom je maximálně ochránili při dopravě, zasíláme je standardně s využitím služby České pošty „Křehké“.

 • osobní odběr ................................................................................................................................... zdarma

Máte možnost ZDARMA převzít objednané zboží ve výdejním místě na adrese Na Strži 59/1194, 7. patro, dveře č. 23, 140 00 Praha 4, a to v pracovních dnech v době 8:00 – 16:00, případně dle individuální dohody. Zboží je pro Vás rezervováno 5 pracovních dní počínaje dnem následujícím po upozornění, že objednávka je pro Vás připravena k vyzvednutí.

Nepřevzetí zásilky na poště nebo od jiné dopravní společnosti, kterou si zákazník zvolil při objednání zboží, se považuje za závažné porušení kupní smlouvy. V takovém případě je zákazník povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné, balné i veškeré další administrativní i jiné náklady, spojené s expedicí nevyzvednuté zásilky.

4. Termíny dodání

 • je-li zboží na www.mikroskopy-arsenal.cz uvedeno jako zboží SKLADEM a zvolíte formu dopravy dobírkou a odeslání jako obchodní balík, je zboží odesíláno obvykle následující pracovní den
 • je-li zboží na www.mikroskopy-arsenal.cz uvedeno jako zboží SKLADEM a zvolíte platbu předem na účet a odeslání jako obchodní balík, je zboží odesíláno obvykle následující pracovní den po dni připsání celkové částky na účet

5. Při platbě bankovním převodem (předem), očekáváme úhradu do 7 dnů od zaslání podkladů k platbě. Po uplynutí této doby může být Vaše objednávka stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji.

6. Dodací podmínky (povinnosti kupujícího) jsou dále ošetřeny v Obchodních podmínkách bod VII. Dodání zboží.